PLANTERING

PLANTERING är marknadsföring i sin mjukaste form - såväl internt som för externt bruk. Effektivt eftersom mottagarna hjälper till att sälja till sig själva, och förstår saker bättre så att de kan förklara tydligare för andra (oavsett media).

 

 

Plantering

 

För att sprida en idé, tanke eller förändring (internt eller externt) så måste man ha en bra strategi för att få saker att växa in i medvetandet hos de som budskapet skall nå. Enklare uttryckt; skapa de ord och meningar som förklarar, försvarar, säljer eller utvecklar.

 

 

Projektledning

 

För att lansera en förändring eller en idé, så kanske företagets kapacitet inte räcker till eller att projektet tar för mycket tid från annat. Då är det en fördel med extern projektledning – framförallt om det gäller saker som redan kommer från IBIDEA.