PERCEPTION

Alla företag kan behöva vrida och vända på tankar, begrepp och syn på saker som man är van vid i hanteringen av marknad, produkter, tjänster och kunder. En konkurrensfylld världsmarknad gör sig mer och mer påmind. Ett exempel är standardprodukter som förbättras, men som fortfarande är standard och kan behöva omdefinieras. Om inte tekniskt så väl HUR de presenteras (oavsett media).

Säljkår och ÅF kan också behöva ”se” produkter och tjänster i ett nytt ljus för att få ny kraft. Det är nyttigt att omdefiniera helt eller partiellt hur man ser på produkter/tjänster, både för företaget som producerar dem såväl som för de som skall köpa och använda dem.

 

 

Ifrågasättande

 

Att ifrågasätta visas bättre med en borr än en såg. Det handlar om ”provborrningar” snarare än att såga saker som redan finns. Att borra in djupt för att undersöka substansen samt ställa de frågor som man normalt inte brukar ställa sig, är ett bra sätt att komma vidare.

Bollplank

 

Squashbollen. Två personer, fyra väggar, hög aktivitet, snabba bollar och hög uppmärksamhet.

På så sätt får man mer fokuserat ut av spelet.

Och spelpartnern finns alltid tillgänglig i andra änden.

Strategi och taktik

 

Något som görs dedikerat, riktat och på fullt allvar, gärna från ett håll som omgivning och konkurrenter minst anar. Överraskningsmomentet är allt.