PAKETERING

IBIDEA och olika paket

 

Paketering av koncept som skall vara mer begripliga, tilltalande, särskiljande och säljande (oavsett media). Ompaketering av tjänster/hanteringar som presenteras för kund. Paketering av intern och extern information för att särskilja från, eller till för att göra beslut och funktion tydligare. Paketering kan också omfatta kundavtal/avtalsskrivningar, underleverantörs- och samarbetskontrakt.

 

Tuning kit

 

I ”trimsatsen” finns alla delar för att företaget skall röra sig snabbare och ge bättre vridmoment inom olika segment. Trimsatsen kan med fördel användas i kombination med olika befintliga leverantörer av delar. Kort sagt, rådgivning gällande befintligt kommunikationsmaterial.