One thought. Thousands of ideas.

 

Inom vilka områden verkar IBIDEA?

 

Marknad/marknadsföring, försäljningsstöd, strategi/taktik, nya idéer och förändringsarbeten - kort sagt områden som mår bra av att man tänker lite tvärtom.

 

Det kan delas in i tre huvudområden:

 

  • PERCEPTION – syn på/bild av företaget, produkterna, tjänsterna och koncepten

 

  • PAKETERING – hur man gör dessa saker mer attraktiva, smartare, mer säljbara och samtidigt skiljer ut sig från mängden

 

  • PLANTERING – hur man får en idé/tanke, strategi, förändring

eller nyhet att fungera

 

 

När har du användning för IBIDEA?

 

Du sitter fast och behöver komma vidare. Du märker att beprövade metoder och standardlösningar inte ger något. Du misstänker att det behövs något helt annat. Det är framförallt vid sådana tillfällen som du har nytta av IBIDEA som rådgivare och igångsättare. Med ett lateralt tänkande och inspiration från olika branscher går det att förändra sättet att se på din produkt, tjänst, affärsområde och försäljning.

 

Köp och sälj handlar inte i huvudsak om produktkvalitet längre i den hårda konkurrens som råder. Vissa delar av världen hyllar det fortfarande, andra går på lägsta pris och det gamla uttrycket ”slit och köp nytt”. Men EN sak finns alltid som nyckel till VAD folk anser sig köpa och tycka sig veta vad de säljer; psykologi. Genom att vinkla om perceptionen kan man få nytt/mer liv i kända produkter/tjänster (oavsett media).